Home/ Cookiebeleid

Cookiebeleid

Als onderdeel van ons Auction Brokerage Platform, neemt Load & Pay uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en neemt daartoe alle redelijke voorzorgsmaatregelen. Daartoe hebben wij twee documenten opgesteld om u te informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in verband met onze verschillende diensten:

 • een speciaal beleid voor de Load & Pay dienst die wij via ons Platform aanbieden, dat u kunt bekijken door op deze link te klikken;
 • en dit Privacybeleid dat specifiek van toepassing is op de cookies die wij gebruiken op een dergelijk Platform, aanvullen. 


Het doel van dit beleid is u te informeren over wat wij doen met de persoonsgegevens en de informatie die u ons toevertrouwt, waarom wij die verzamelen en hoe wij de veiligheid ervan verzekeren.

In dit geval heeft dit cookiebeleid tot doel u alle informatie te verstrekken die u nodig hebt over de cookies die door ons Platform worden gebruikt.

De term "wij" of "ons" zoals gebruikt in dit Privacybeleid verwijst naar Load & Pay. 

Hierna gebruiken wij de termen "persoonsgegevens" voor informatie die u persoonlijk identificeert (naam, voornaam, zakenadres, enz.) of, zoals in dit geval, gegevens die aan u gelinkt zijn (antwoorden op vragen op het formulier), evenals gegevens over de verbinding met onze site (in voorkomend geval, IP-adres, datum en uur van de verbinding) en gegevens over het surfen op ons platform

U kunt de keuzes die u hebt gemaakt over cookies met betrekking tot uw browsen op onze site wijzigen door naar het speciale scherm te gaan dat wij op ons Platform aanbieden.

1.    Wat is een cookie?

Cookies zijn bestanden, vaak gecodeerd, die in uw browser worden opgeslagen. Zij worden voor een beperkte tijd aangemaakt wanneer de browser van een gebruiker een bepaalde website laadt: de site zendt informatie naar de browser, die vervolgens een tekstbestand aanmaakt. Telkens wanneer de gebruiker terugkeert naar dezelfde site, haalt de browser dit bestand op en zendt het naar de server van de website.

De door cookies opgeslagen informatie omvat de pagina's die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres en zelfs informatie die u op een site hebt ingevoerd, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren. 

2.    Welke cookies gebruiken wij?

In het algemeen kunnen cookies van verschillende types zijn, afhankelijk van hun doel:

 • technische cookies die essentieel zijn om in te loggen of identificatie mogelijk te maken (om te voorkomen dat u zich opnieuw moet identificeren wanneer u ons Platform vanaf hetzelfde apparaat gebruikt zonder te zijn uitgelogd);
 •  cookies die functionaliteit bieden om de navigatie of het uiterlijk van ons Platform te optimaliseren (bijv. veranderingen in tekstgrootte, gepersonaliseerde pagina's);
 • statistische of prestatiecookies, die ons in staat stellen de prestaties van ons Platform te kennen, statistieken op te stellen over het aantal bezoeken en het gebruik van de inhoud en om eventuele anomalieën in de werking ervan op te sporen. De verzamelde informatie wordt geaggregeerd zodat deze anoniem wordt gemaakt: deze cookies verzamelen geen informatie over geïdentificeerde personen;
 • reclamecookies om u aanbiedingen en informatie te presenteren die op uw interesses zijn afgestemd terwijl u op internet surft;
 • cookies van sociale netwerken om het delen van specifieke inhoud mogelijk te maken.


Cookies kunnen sessie-specifiek zijn, en worden alleen in uw browser opgeslagen tijdens uw surfsessie, d.w.z. totdat u het Platform verlaat en worden daarna verwijderd.

Sommige ervan kunnen ook persistent zijn: ze blijven in uw browser na de sessie (tenzij u ze specifiek verwijdert).

Het gebruik van de meeste van onze cookies is gebaseerd op ons legitiem belang om de werking van ons Platform te verbeteren, de goede werking ervan te verzekeren, en publieksmeting of delen op sociale netwerken mogelijk te maken.

Sommige cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming, in overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL.

Om onze Gebruikers beter te begrijpen en ons Platform te verbeteren, gebruiken wij:

 • technische cookies die essentieel zijn voor de werking van de site;
 • cookies die functionaliteiten bieden om de navigatie of het uiterlijk van de site te optimaliseren (bv. wijziging van de tekstgrootte, gepersonaliseerde pagina's);
 • statistische of prestatiecookies, die worden gebruikt om de prestaties van de site te volgen, om statistieken op te stellen over het aantal bezoeken en het gebruik van de inhoud en om eventuele storingen op te sporen. De verzamelde informatie wordt geaggregeerd zodat ze anoniem wordt: deze cookies verzamelen geen informatie over geïdentificeerde personen.
 • Google Analytics, d.w.z. cookies van statistische of prestatiecookies, waarvoor uw toestemming nodig is om te kunnen functioneren, gezien de mate van nauwkeurigheid en de bewaartermijn

3.    Moet u toestemming geven voor het plaatsen van cookies?

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de CNIL-richtlijnen zullen wij uw voorafgaande toestemming verkrijgen alvorens cookies te plaatsen die dat vereisen, in dit geval Google Analytics, dat standaard bij onze hosting wordt geleverd.

Cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming niet vereist is, worden toegepast op basis van ons rechtmatig belang. Volgens de analyse van de CNIL zijn dit de cookies die:

 • worden uitsluitend gebruikt om geanonimiseerde en niet-gecorreleerde statistieken over bezoeken op te stellen en om tests uit te voeren om de relatieve prestaties van verschillende versies van de site te meten en hebben een levensduur van minder dan 13 maanden; 
 • en die welke uitsluitend tot doel hebben communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of die noodzakelijk zijn voor de verstrekking van een online-communicatiedienst op uw uitdrukkelijk verzoek.


4.    Hoe stelt u uw cookies in?

Wij bieden u een specifiek scherm aan dat hieraan is gewijd en dat toegankelijk is vanaf alle pagina's van de site via een speciaal pictogram links onderaan de pagina.

U hebt ook de mogelijkheid om rechtstreeks in te grijpen in de instellingen van uw internetbrowser. In het helpmenu van uw browser kunt u lezen hoe u uw cookievoorkeuren kunt uitdrukken of wijzigen. U kunt cookies die al op uw computer staan verwijderen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat ze niet meer worden weergegeven. In dat geval kan het echter gebeuren dat u bepaalde voorkeuren manueel moet instellen telkens wanneer u een site bezoekt en dat sommige diensten en functies niet werken.

Voor meer algemene informatie over cookies en hoe u ze in uw browser kunt uitschakelen, gaat u naar www.allaboutcookies.org.

5.    Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig artikel 13 en de artikelen 15 tot en met 22 van de GDPR zullen wij ons inspannen om u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

Als dusdanig, en binnen de beperkingen voorzien in de teksten, geniet u van de mogelijkheid: 

 • op een begrijpelijke manier te worden geïnformeerd over de verwerking van uw gegevens die plaatsvindt;
 • om toegang tot uw gegevens te vragen;
 • te verzoeken om correctie van uw gegevens indien deze onnauwkeurig of onvolledig zijn;
 • om de verwijdering van uw gegevens te verzoeken;
 • bezwaar te maken tegen of een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw gegevens;
 • om uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens betreffende de Google Analytics cookies uit te oefenen, wetende dat deze op uw machine worden gehost, kunt u dit recht rechtstreeks zelf uitoefenen;
 • instructies te geven over het bewaren, verwijderen en openbaar maken van uw persoonsgegevens na uw overlijden;
 • uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken, voor zover toestemming de rechtsgrondslag is voor de verwerking in kwestie, d.w.z. google analytics cookies.


U kunt een klacht indienen bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07, Frankrijk. 

6.    Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Load & Pay:

 • per e-mail: info@load@pay.com 
 • per post aan het volgende adres Load & Pay, 30 avenue Alexandre Flemming, 38300 Bourgoin-Jallieu, Frankrijk.


7.    Privacybeleid van ons platform

Wij herinneren u eraan dat u in ons beleid gewijd aan de dienst Load & Pay die wij via ons Platform aanbieden, details zult vinden over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, de middelen om deze rechten uit te oefenen of de personen aan wie uw gegevens worden overgedragen, alsmede de mate van beveiliging die wij garanderen.

Deze versie van het Cookiebeleid is bijgewerkt per 15 oktober 2021.