Home/ Weittelijke informatie

Weittelijke informatie

Deze site valt onder de Franse wetgeving.

Load & Pay is een site die een koper en een verkoper met elkaar in contact brengt in het kader van een veilingbemiddeling, voor de verkoop van oude voertuigen, sport- of exclusieve voertuigen, of zelfs reserveonderdelen of auto-accessoires. Zoals in de FAQ staat, is het onze taak om kopers en verkopers met elkaar in contact te brengen, maar wij komen op geen enkel moment tussenbeide in de verkoop zelf:

  • zowel kopers als verkopers zijn vrij om de koop niet af te sluiten na onze tussenkomst;
  • als er een verkoop is, zal de koopovereenkomst vrijelijk tussen hen worden besproken.


Gebruikers van het platform kunnen consumenten of professionals zijn, die verkopen of bieden om met elkaar in contact te worden gebracht. Elke gebruiker van het Platform geeft aldus zijn status aan bij de registratie, en deze status is zichtbaar voor andere gebruikers die met hem interageren. Onze biedingstarieven staan vermeld op het Platform en worden vóór elke bieding in herinnering gebracht.
Onze commissie wordt betaald via een betalingsdienstaanbieder, onze partner Stripe.

Load & Pay streeft naar een zo uitgebreid mogelijk vertrouwenskader, inclusief verkopersregistratie, voertuigregistratie en gedetailleerde informatie. Het is echter aan de koper om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen tijdens de aankoop zelf, onafhankelijk van de site, met dien verstande dat Load & Pay geen enkele verzekering of financiële garantie van welke aard dan ook biedt.

Load & Pay kan dus geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van operaties (verkopen, geschillen, enz.) die zich na de aansluiting of buiten de site zouden voordoen en zal bij deze gelegenheid niet tussenkomen.

Elk geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden van Load & Pay en dus tot de geleverde diensten (matchmaking, enz.) kan het voorwerp uitmaken van een voorafgaand bemiddelingsproces (voor meer informatie hierover, zie onze AGV).

Op ons platform zijn de aanbiedingen van de verkopers gerangschikt in chronologische volgorde, alfabetisch en volgens het type van de voorgestelde voertuigen, volgens de filters die u worden voorgesteld (type voertuig, enz.). Indien nodig worden de biedingen door de verkopers geactualiseerd, overeenkomstig de toegepaste veilingprocedures.

Uitgever en Directeur Publicatie


De eigenaar en uitgever van de site is Load & Pay, SAS met een kapitaal van 10 000 euro, waarvan het individueel BTW-nummer is FR68901160994. Load & Pay is geregistreerd bij het RCS van Vienne onder nummer 901 160 994, met maatschappelijke zetel op 30 avenue Alexandre Flemming, 38 300 Bourgoin-Jallieu, Frankrijk.

Om contact met ons op te nemen, kunt u gebruiken:

  • het e-mailbericht: info@loadandpay.com;
  • of de telefoon: +32 487/ 64 31 83.


De directeur van de publicatie is de voorzitter van Load & Pay, Sébastien Blanchet.

Hosting


De site Load & Pay wordt gehost op servers die in Europa zijn gevestigd door Amazon Web Services (handelend onder de naam Amazon CS Ireland Ltd, Unit 27 – 6400 Cork Airport Business Park – Kinsale Road – Ierland).

Amazon CS Ireland Ltd is een Amazon Web Services (AWS) bedrijf, met hoofdkantoor in Inc. P.O/ Box 81226 – Seattle, WA 98108-1226, tel: (206) 266-4064 fax: (206) 266-7010.

Intellectuele eigendom


De merken, logo's, tekens en elke andere inhoud van de Load & Pay website zijn beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en meer bepaald door het auteursrecht.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden voor alle elementen van de site, zowel tekst, beeld als geluid, met inbegrip van documenten betreffende de voorgestelde auto's of de resultaten van de gegevensverwerking. Afhankelijk van de inhoud, behoren deze rechten toe aan de verschillende eigenaars, aan Load & Pay of aan hun rechthebbenden.

Voor elke reproductie of publicatie van de verschillende inhoud is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Load & Pay vereist.

Elke extractie van een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van deze site is verboden, al dan niet via een geautomatiseerd proces.

Wet bescherming persoonsgegevens


Load & Pay is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die op deze site worden verzameld.

Om meer te weten te komen over de doeleinden en methodes van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, het type verzamelde informatie of de technische beveiliging die wij uw gegevens bieden, nodigen wij u uit om het algemene privacybeleid van Load & Pay te lezen, evenals het specifieke beleid gewijd aan cookies.